4suay.com

Just another WordPress site

วิตามินซี เป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำร่างกายสามารถขับออกได้ตามปกติ

วิตามินซี เป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำร่างกายสามารถขับออกได้ตามปกติ

วิตามินซี เป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำร่างกายสามารถขับออกได้ตามปกติ

วิตามินซี เป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำร่างกายสามารถขับออกได้ตามปกติ ทางไต หากเรารับประทานวิตามินซีน้อยกว่าที่ร่างกายควรได้รับ ผลเสียที่เห็นได้ชัดก็คือจะมีอาการของโรคเลือกออกตามไรฟัน แผลหายช้า รวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมา ดังนั้น ทุกคนจึงควรได้รับปริมาณวิตามินซีอย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม วิตามินซี.

วิตามินซี

วิตามินซี ปริมาณวิตามินซี ที่ควรได้รับต่อวันวิตามินซี
นอกจากจะทราบกันไปแล้วว่าวิตามินซี กินตอนไหนดีที่สุด สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันต่อไปก็คือปริมาณวิตามินซีที่ควรจะได้รับในแต่ละวันนั้นแตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิต และความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายวิตามินซี รวมถึงวัตถุประสงค์ของการใช้วิตามินซี โดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปควรได้รับวิตามิน ซี ในปริมาณที่เหมาะสม คืออย่างน้อย 60 มิลลิกรัมต่อวัน เนื่องจากวิตามินซี เป็นวิตามินที่ละลายน้ำและถูกขับออกทางปัสสาวะได้ ดังนั้น จึงควรบริโภคอย่างสม่ำเสมอทุกวันวิตามินซี
นอกจากนี้ วิตามินซียังมีบทบาทในเป็นตัวช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ โดยที่มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องกว้างขวาง ในบางรายอาจจะจำเป็นต้องได้รับในปริมาณที่สูงขึ้น อย่างผู้ที่มีอาการเป็นหวัด โรคภูมิแพ้ และร่างกายอ่อนแอ ควรได้รับวิตามินซีวันละ 1,000-2,000 มิลลิกรัมวิตามินซี
ผู้ที่อยู่ท่ามกลางมลภาวะที่เป็นพิษ และต้องอยู่กับความเครียด เช่น การทำงานหนัก ต้องใช้ความคิดมากๆ ควรได้รับวิตามินซีวันละ 1,000 มิลลิกรัม ขณะเดียวกันคนที่ต้องการดูแลและบำรุงสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ควรได้รับวิตามันซีวันละ 1,000 มิลลิกรัมขึ้นไป วิตามินซี.

admin

Uncategorized

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta